PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Dit Privacy- en Cookiebeleid is van toepassing op de websites en online toepassingen ("Content") van Sony Pictures Entertainment (een afdeling van Sony Corporation) die naar dit Privacy- en Cookiebeleid ("Beleid") verwijzen. In dit document worden "SPE""wij""ons" en "onze" gebruikt om entiteiten binnen Sony Pictures Entertainment aan te duiden. U kunt in dit Beleid ook meer te weten komen over cookies en soortgelijke technologie die wij gebruiken.

KERNPUNTEN

 • Wij gebruiken persoonsgegevens om u in staat te stellen gebruik te maken van de functies in de Content, om uw registratie te verwerken en om u te voorzien van de gevraagde Content met betrekking tot onze films en andere aanbiedingen. Klik hier voor meer informatie.
 • Als u ons toestemming geeft, sturen wij u nieuws en promotiemateriaal over SPE. U kunt zich op ieder moment bedenken en ons vragen om uw Persoonsgegevens niet te verwerken voor direct marketing, met inbegrip van profilering met betrekking tot direct marketing. Dit document zet ook uiteen wanneer wij persoonsgegevens verwerken in het kader van onze gerechtvaardigde belangen. U kunt ons vragen om te stoppen met de verwerking van deze gegevens. Klik hier voor meer informatie over ons legitiem belang, uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen.
 • Wij bieden interactieve functies die met sociale media-sites communiceren, zoals Facebook en Twitter. Als u deze functies gebruikt, sturen deze sites ons persoonsgegevens over u. Klik hier voor meer informatie.
 • Wij gebruiken cookies en andere traceertechnologieën om content en reclame te personaliseren en onze Content beter te laten functioneren. Klik hier om meer te weten te komen over ons gebruik van traceertechnologieën.
 • Het grootste deel van onze Content is niet ontwikkeld voor kinderen. Wij kunnen u naar uw leeftijd vragen voordat u zich kunt aanmelden om nieuwsbrieven te ontvangen of onze content te gebruiken. Klik hier voor meer informatie.
 • Wanneer u een aankoop doet op een van onze sites of apps, gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw bestelling uit te voeren. Wij zullen uw persoonsgegevens met onze externe partners delen om uw betaling te verwerken en een deel van de uitvoering namens ons te voltooien. Klik hier voor meer informatie.
 • Wij maken uw persoonsgegevens openbaar wanneer u Gebruikergegenereerde Content via onze sites of apps plaatst. Wij maken persoonsgegevens openbaar wanneer u ermee instemt dat wij uw gegevens kunnen delen met onze zakelijke partners of met andere aan Sony Corporation gelieerde ondernemingen. Wij delen ook gegevens met derden die wij inschakelen om gegevens namens ons te verwerken, of wanneer dit wettelijk vereist is, of in bepaalde andere situaties. Klik hier voor meer informatie.
 • Wij sturen uw persoonsgegevens naar de Verenigde Staten. Wij gebruiken door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen om uw persoonsgegevens te beschermen. Klik hier voor meer informatie.

1. HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN

Wij zullen persoonsgegevens die via onze Content zijn verzameld als volgt gebruiken:

 • (1) Om een contract uit te voeren of om maatregelen te nemen die verband houden met een contract.
  • a. Om uw inschrijving op een site of app te verwerken, of om deel te nemen aan een competitie, prijsvraag of wedstrijd.
  • b. Om u informatie te sturen over wijzigingen in onze voorwaarden of ons beleid
  • c. Om uw betaling te verwerken en uw bestelling uit te voeren
 • (2) Indien dat noodzakelijk is in het kader van onze gerechtvaardigde belangen of die van derden. Deze belangen zijn:
  • a. Om u toegang te verlenen tot Content en andere functies in de sites en apps
  • b. Om u de door u gevraagde informatie toe te sturen
  • c. Om de veiligheid van onze sites en apps te garanderen, door te proberen ongeoorloofde of kwaadwillige activiteiten te voorkomen
  • d. Om naleving van onze Gebruiksvoorwaarden en andere beleidslijnen af te dwingen en andere organisaties (zoals eigenaren van auteursrechten) te helpen hun rechten af te dwingen
  • e. Om Content, advertenties en aanbiedingen aan u aan te passen
 • (3) Indien u ons toestemming verleent:
  • a. Wanneer u ons verzoekt om marketinginformatie naar u te sturen via een medium waarvoor wij uw toestemming nodig hebben (bijvoorbeeld e-mailmarketing)
  • b. Wanneer u ons toestemming geeft voor het plaatsen van cookies en het gebruik van soortgelijke technologieën
  • c. In andere gevallen waarbij wij u om toestemming vragen, voor een doel dat wij op dat moment verklaren.
 • (4) Voor doeleinden die wettelijk vereist zijn:
  • a. Waar ouderlijke toestemming vereist is om online diensten aan te bieden aan kinderen jonger dan 16 jaar of de toepasselijke leeftijd waaronder ouderlijke toestemming vereist is. De meeste van onze sites en apps zijn evenwel niet ontworpen voor kinderen jonger dan 16 jaar.
  • b. Op verzoek van de overheid of van rechtshandhavingsinstanties in het kader van een onderzoek.

Wij bewaren persoonsgegevens zolang wij dat redelijkerwijs noodzakelijk achten voor de hierboven beschreven doeleinden.

2. INFORMATIE DIE WIJ VAN DERDEN ONTVANGEN

Soms ontvangen wij informatie over u van derden. Als u bijvoorbeeld inlogt op een site of app via Facebook Connect, wordt u gevraagd of u informatie uit uw Facebook-account met ons wilt delen. Als u deelneemt aan een spel of andere functie waar uw score op sociale media wordt geplaatst, of als u een “vind ik leuk” of een “delen” knop gebruikt voor een functie op onze sites of apps, dan zal deze derde informatie met ons delen.

Als u deelneemt aan activiteiten op websites of apps die niet van SPE zijn, zoals deelname aan een Facebook-toepassing, kunt u ons toegang verlenen tot persoonsgegevens die door Facebook of eigenaren van andere websites of apps worden bewaard.

Wij ontvangen ook persoonsgegevens over u als personen ons toegang geven tot hun profielen. of soortgelijke functies, op websites of apps die niet van SPE zijn en u een van hun “connecties” bent.

Sommige Content van ons heeft een “stuur naar een vriend”-functie. Met de “stuur naar een vriend”-functie kunnen gebruikers functies naar hun vrienden doorsturen. Als een vriend ons vraagt u een functie toe te sturen, zullen wij uw contactgegevens (bijvoorbeeld uw e-mailadres) verwerken. De contactgegevens worden alleen gebruikt om u de functie te sturen. Wij bewaren de contactgegevens niet. Als u deze functie wenst te gebruiken, moet u de contactgegevens van uw vrienden alleen geven als u weet dat zij van ons berichten willen ontvangen. Uw vrienden zullen weten dat u hun contactgegevens aan ons heeft verstrekt.

Als wij online aan een kind diensten verlenen waarvoor ouderlijke toestemming nodig is, kunnen wij het e-mailadres van een ouder vragen om de toestemming te verkrijgen.

3. COOKIES EN VERGELIJKBARE TRACEERTECHNOLOGIE

Cookies en vergelijkbare traceertechnologieën stellen ons in staat om u te herkennen wanneer u een website bezoekt of een app of e-mail opent - ze verrichten veel verschillende taken, zoals u efficiënt te laten navigeren tussen pagina's, uw voorkeuren te onthouden, en in het algemeen uw ervaring te verbeteren.

Wij gebruiken traceertechnologieën voor drie doelen:

 • A. Om u te voorzien van de door u aangevraagde dienst: bijvoorbeeld, het tijdens uw bezoek ingelogd blijven en het waarborgen van de veiligheid van de Content.
 • B. Om advertenties te tonen die relevanter zijn voor uw interesses: bijvoorbeeld, met uw toestemming gebruiken wij traceertechnologieën om Content te onthouden waarin u interesse heeft getoond, en dan gebruiken wij dit om meer relevante advertenties voor u te tonen, ook wanneer u een andere website bezoekt. Traceertechnologieën helpen ook om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken, om de effectiviteit van reclamecampagnes te meten en om ons en anderen te helpen bij te houden of advertenties correct zijn weergegeven, zodat wij hiervoor kunnen betalen. Wij staan ook toe dat andere organisaties traceertechnologieën gebruiken voor deze reclamedoeleinden.
 • C. Om uw ervaring te analyseren en te verbeteren: om te analyseren welke Content het populairst is en het meest of het minst bekeken wordt op onze websites and in onze e-mails (wanneer u ervoor geopteerd hebt om e-mails van ons te ontvangen), en om ons algemene informatie te verschaffen over gebruikers van de Content (zoals leeftijd, geslacht en interessegebieden). Wij controleren ook op bugs en fouten in de Content en onthouden de keuzes die u hebt gemaakt, zoals uw taal of regio, om uw ervaring te verbeteren en te personaliseren. Wij maken gebruik van analytische diensten verstrekt door Adobe en Google om ons hierbij te helpen. Als u niet wilt dat wij informatie over uw bezoeken op deze manier gebruiken, klik dan hier voor Adobe en hier voor Google om u af te melden voor hun diensten.

Hoe u traceertechnologieën kunt beheren

Als u onze Content via een browser bekijkt, kunt u uw cookievoorkeuren wijzigen en uw toestemming op ieder moment intrekken met behulp van de Cookie Consent Tool.

Daarnaast:

 • wordt in het hulpmenu op de menubalk van de meeste browsers uitgelegd hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u oude cookies kunt verwijderen, hoe de browser u kan waarschuwen wanneer u een nieuwe cookie ontvangt, en hoe u cookies helemaal kunt uitschakelen
 • kunt u zich afmelden voor de hierboven beschreven analytics.

Wij gebruiken Flash cookies om bepaalde Content, zoals videoclips en animatie, te tonen. Flash cookies worden beheerd via de Flash Player instellingen-manager, dit is een andere interface dan deze die door uw webbrowser wordt geleverd. Met deze instellingen-manager kunt u algemene instellingen voor privacy, opslag, beveiliging en automatische notificaties beheren. Vanaf Flash Player 10.3 is de Flash Player instellingen-manager lokaal toegankelijk op uw computer: in het configuratiescherm van Windows en in systeemvoorkeuren van Mac. Gebruikers van andere besturingssystemen en eerdere versies van de Flash Player dienen hun algemene privacy-instellingen te beheren met behulp van de Flash Player instellingen-manager die online bij Adobe kan worden verkregen: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager06.html

PS4, Apple iOS en Android apparatuur

Door toegang te verkrijgen tot bepaalde toepassingen op deze toestellen, stemt u ermee in dat cookies op uw toestel worden opgeslagen voor de volgende doeleinden: u ingelogd houden, het beheer van pincodes voor ouderlijk toezicht, analyses en reclame. Deze cookies zijn essentieel voor de werking van de toepassing. Het is op dit moment niet mogelijk om deze cookies uit te schakelen of te verwijderen zonder de toepassing te verwijderen.

4. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DELEN

Als wij u toestemming vragen voor het delen van uw persoonsgegevens met derden voor hun eigen marketingdoeleinden, en als u daarvoor toestemming geeft, delen wij persoonsgegevens met deze derden. Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden voor hun eigen marketing tenzij u hiermee akkoord gaat.

Als u zich registreert voor een actie, zoals een competitie, prijsvraag of wedstrijd, die door een derde partij wordt beheerd, worden uw persoonsgegevens aan de organisator verstrekt zodat deze de actie kan leiden. Dit kan ook betekenen dat uw persoonsgegevens worden opgenomen in een lijst van winnaars.

Als u Content op een site of app indient, zal dit openbaar worden gemaakt.

Wij delen gegevens met derden die namens ons taken uitvoeren, zoals het hosten of beheren van onze site en apps, het verzenden van e-mails en het uitvoeren van gegevensanalyses. Wanneer u een aankoop doet op een van onze sites of apps, delen wij uw persoonsgegevens met derden om uw kaartbetaling te verwerken en uw bestelling te leveren.

Wij delen uw persoonsgegevens met andere SPE-entiteiten die betrokken zijn bij de verwerking van gegevens voor de in Titel 1 vermelde doeleinden. Als u toestemming geeft via het registratieproces of de cookietoestemmingstool, delen wij uw persoonsgegevens ook met andere aan Sony Corporation gelieerde ondernemingen , zodat ze kunnen worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden.

SPE of haar activa, waaronder de Content, kunnen worden verkocht, of andere transacties kunnen plaatsvinden waarbij uw persoonsgegevens kunnen worden beschouwd als behorend tot de activa van de transactie. In dat geval kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen, hetzij als onderdeel van de transactie, hetzij tijdens een due diligence proces.

Wij delen informatie met overheids- en rechtshandhavingsinstanties en andere partijen die betrokken zijn bij juridische procedures of deze overwegen, om aan een wettelijke verplichting te voldoen, wanneer wij te goeder trouw geloven dat de wet dit vereist of wanneer dit voor ons of voor derden noodzakelijk is om onze rechten, eigendommen, veiligheid of beveiliging te vrijwaren.

5. DOORGIFTE

Onze websites en apps worden gehost en geëxploiteerd in de Verenigde Staten. Uw persoonsgegevens zullen worden doorgegeven naar en verwerkt in de Verenigde Staten, waar de privacywetgeving mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als dat van uw eigen land. Voor de bescherming van uw persoonsgegevens maken wij gebruik van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen. Als u hiervan een kopie wilt ontvangen of als u andere vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Als u zich bij ons registreert vragen wij u bovendien toestemming om uw gegevens naar de Verenigde Staten door te sturen.

6. UW PERSOONSGEGEVENS WIJZIGEN OF VERWIJDEREN, MARKETINGCOMMUNICATIES BEHEREN, OVERIGE PRIVACYVRAGEN EN -RECHTEN

U hebt recht op toegang tot uw persoonsgegevens en, indien nodig, op wijziging, verwijdering of beperking ervan. U kunt ons ook verzoeken om bepaalde soorten persoonsgegevens aan u of aan een andere door u aangewezen organisatie te verstrekken in een gestructureerd en machineleesbaar formaat.

U kunt ons ook verzoeken om geen marketingcommunicatie te sturen en uw persoonsgegevens niet te gebruiken wanneer wij profielen opstellen voor direct marketingdoeleinden. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van e-mailnieuwsbrieven en andere marketingcommunicatie door de opt-outinstructies te volgen die u in die e-mails worden gegeven. Als u zich aanmeldt om SMS- of MMS-berichten te ontvangen, kunt u zich afmelden door de ontvangen berichten met “STOP” te beantwoorden. Berichten over transacties op uw account worden niet stopgezet als u zich afmeldt voor marketingcommunicatie.

Dit Privacy- en Cookiebeleid is van toepassing op een aantal ondernemingen van Sony Pictures Entertainment. Samen met Sony Pictures Entertainment Inc. (10202 W. Washington Boulevard, Los Angeles, Californië, 90232 Verenigde Staten van Amerika) staat de onderneming die verantwoordelijk is voor een bepaalde website of app (de gegevensbeheerder) hieronder vermeld:

Games

Sony Pictures Entertainment Inc. Voor meer informatie of vragen omtrent privacy kunt u de contactgegevens van uw plaatselijke SPE-onderneming hieronder raadplegen

Websites en mobiele apps

Land Sony Pictures Entertainment entiteit Adres
België en Nederland Sony Pictures Entertainment Benelux BV Bergweg 62, 1217 SC Hilversum, Nederland
Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Roemenië Slowakije en Slovenië Columbia Pictures Corporation Limited Sony Pictures Europe House, 25 Golden Square, Londen W1F 9LU, Verenigd Koninkrijk
Estland, Letland, Litouwen en Roemenië SPTI Networks Eastern Europe (UK) Limited Sony Pictures Europe House, 25 Golden Square, Londen W1F 9LU, Verenigd Koninkrijk
Frankrijk (met uitzondering van tv-programma’s) Sony Pictures Entertainment France SAS 3, rue La Boetie, Parijs, 75008, Frankrijk
Frankrijk (tv-programma’s) Sony Pictures Entertainment France SAS 3, rue La Boetie, Parijs, 75008, Frankrijk
Italië Sony Pictures Television Production France (SAS) Via Enrico Tazzoli, 6, 00195 Rome, Italië
Oostenrijk en Duitsland Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH Kemperplatz 1, 10785, Berlijn, Duitsland
Polen Columbia Pictures Corporation Limited Sony Pictures Europe House, 25 Golden Square, Londen W1F 9LU, Verenigd Koninkrijk
Portugal en Spanje Sony Pictures Entertainment Iberia SLU Pedro de Valdivia, 10, Madrid 28006, Spanje
Verenigd Koninkrijk Columbia Pictures Corporation Limited Sony Pictures Europe House, 25 Golden Square, Londen W1F 9LU, Verenigd Koninkrijk

Funimation

Funimation Productions, LLC, 1200 Lakeside Parkway, Building 1, Flower Mound, Texas 75028, VS

Voor meer informatie of vragen omtrent privacy kunt u contact met ons opnemen via e-mail naar SPE_EU_Privacy_Contact@spe.sony.com of per brief naar het relevante bovenstaande adres. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in het land waar u woont of werkt of waar volgens u een inbreuk op de gegevensbescherming heeft plaatsgevonden - hoewel wij hopen dat wij u van dienst kunnen zijn bij al uw vragen of zorgen over ons gebruik van uw persoonsgegevens.

7. WIJZIGINGEN AAN DIT BELEID

Wij behouden ons het recht voor om de voorwaarden van dit Privacy- en Cookiebeleid te allen tijde te wijzigen, door een kennisgeving van de wijziging duidelijk op de website of app te plaatsen. Voor zover wettelijk toegestaan zijn deze wijzigingen van toepassing vanaf het moment dat zij zijn gepubliceerd.

Ingangsdatum: dit Privacy- en Cookiebeleid is bijgewerkt op 25 mei 2018 en is vanaf die datum van kracht.